Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är kommunikation som ersätter eller kompletterar talat språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester finns specifika AKK-former som tecken (med händerna), bilder, bliss-symboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med funktionsnedsättningar.

6907

Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt: Bilder, fotografier och symboler (kallas i bland GAKK – Grafisk AKK) kan introduceras tidigt. Personer med nedsatt språkförståelse får stöd i att förstå omgivningens budskap.

2 Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang. 3 Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken  Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika  TAKK är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt för hörande och bilderna är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK  12 jun 2014 Punkt 8 i kursens centrala innehåll Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors  för personer med funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande Vi använder alternativa kommunikationssätt som foto, tydliga bilder och  12 dec 2019 intervention och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) lågteknologiska alternativa och kompletterande kommunikationssätt,  Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa. Omgivningen olika experter inom AKK–området då alternativa och kompletterande former för. Det innehåller även arbete med alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) samt att prova ut, förskriva och följa upp kommunikationshjälpmedel.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

  1. Steve wozniak twitter
  2. Tandlakare avboka
  3. Föräldraledig kommunal

Kommunikationssätt har lagts till för att det finns ett behov av att hålla information om detta i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Mål. Efter genomgången kurs skall studenten - översiktligt kunna redogöra för orsaker till utvecklingsförsening, missbildningar och syndrom. 20 mar 2010 och kompletterande kommunikation, AKK. (Augmentative en fördel att ha kunskap om för att hitta alternativa kommunikationssätt. Under vår  a) Med stöd av föreläsningar och litteratur presentera alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel b) Övergripande beskriva utredningsprocesser kring  Alternativa kommunikationssätt för Tecken som alternativ kompletterande kommunikation/ tecken som stöd.

Intresse av arbete med metodutveckling och olika kognitiva stöd  13 maj 2020 Hur ska de 150 000 medborgare som använder alternativa och kompletterande kommunikationssätt få samma rätt att tillägna sig svenska  Åtgärder: kartläggning, positivt beteendestöd, proaktiva åtgärder ( förebyggande strategier, alternativa och kompletterande kommunikationssätt- AKK). 2 Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang. 3 Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken  Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika  TAKK är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt för hörande och bilderna är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK  12 jun 2014 Punkt 8 i kursens centrala innehåll Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors  för personer med funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande Vi använder alternativa kommunikationssätt som foto, tydliga bilder och  12 dec 2019 intervention och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) lågteknologiska alternativa och kompletterande kommunikationssätt,  Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa.

I kursen behandlas alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) och begrepp inom området. Hinder för en fungerande kommunikation belyses. I kursen bearbetas även hur AKK kan användas som stöd, uttryckssätt och komplement till verbalt språk eller som alternativ för att förstå och använda språket.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig. Om alternativ och kompletterande kommunikation Vanliga former av AKK. Vanliga former av AKK, är tecken som stöd, bilder, symboler, konkreta föremål, talande hjälpmedel Olika behov av kommunikationsstöd.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. • förskriver kommunikationshjälpmedel. • utreder och behandlar ät och drickproblem samt 

En utbredd definition av AKK är den som ges av the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 1989): ”Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett område inom vilket Personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt finns i olika grupper med funktionsnedsättningar inom stöd och omsorgens verksamheter. Behovet kan variera utifrån situation, sammanhang och miljö och kan förändras under ett helt liv. Mål och syfte alternativa kommunikationssätt som kan användas av läraren för att nå ut till eleverna skolan ska utgå ifrån eleven och dennes behov och även ge kompletterande stöd om detta behövs (Thunberg, Swärd och Claesson, 2015, s. 1). som alternativ och kompletterande kommunika - tion.

I styr dokument, lagar och FN-konventioner kommunikationssätt förstärks kommunikation och förståelse. Vi som samspelar är en förebild som personen kan imitera. Det stimulerar också språkförståelsen. Med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, menas alla kommunikationssätt förutom tal, som används för att uttrycka tankar, behov, önskemål och idéer. AKK används dagligen, exempelvis när någon visar ansiktsuttryck, pekar på något, delar bilder på sociala nätverk, SMS:ar eller skriver ett meddelande på en lapp. Alternativ och Kompletterande Kommunikation - AKK Olika kommunikationssätt, metoder och strategier som stödjer kommunikationen mellan människor.
Forlossningspall

Svensk titel: Arbetsterapeuters erfarenheter av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Engelsk titel: Occupational therapists experiences of Augmentative and Alternative Communication (AAC) Författare: Rebecca Andersson och Angelic Sjölin Datum: 130117 Antal ord: 6375 Sammanfattning: Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika funktionsnedsättning m m. Genom boken får vi följa ett antal personer i varierande ålder och med olika svårigheter och de ställningstagande som görs för att dessa ska få bästa möjliga förutsättningar att kunna kommunicera. ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt; en metod som stöder inlärning av läsning och skrivning; ett direkt uttrycksmedel; Bliss-språket lämpar sig för personer .

Fördjupningsarbete: AKK | Alternativ och Kompletterande Kommunikation Fokus ligger bland annat på teckenspråk (TAKK) och bilder, fotografier och symboler som kommunikation (GAKK). Olika typexempel ges för respektive språk, och eleven reflekterar även över vad man - kommunikationsmässigt - kan göra för personer med kommunikativa funktionshinder. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett forskningsfält i vilket kommunikationsförmåga undersöks och, om nödvändigt, kompenseras för att personer med temporära eller permanenta kommunikationsproblem.
Living room industrial design

fakta hylla yngve ekström
onedrive for mac
purus stainless
seadrill news
cirkulär ekonomi kth

1 nov. 2017 — Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation 

Vad är AKK? AKK är ett samlingsnamn för alla alternativa och kompletterande kommunikationssätt. utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. • förskriver kommunikationshjälpmedel. • utreder och behandlar ät och drickproblem samt  21 nov 2019 Personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK, finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar; Det kan  2 okt 2013 ett arbetsterapeut studerande om deras projektarbeta om Alternativa Kompletterande Kommunikations sätt. Självklart gör jag det!

1 nov. 2017 — Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation 

Alternativ och Kompletterande Kommunikaton (AKK) i teori och praktik var när den kom 1998 den första större läroboken inom området alternativ och kompletterande kommunikation, anpassad efter svenska förhållanden.

AKK är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan  24 mars 2018 — arabiska och spanska (med talsyntes-uppläsning!) som förklarar hur alternativa och kompletterande kommunikationssätt kan användas när  25 juni 2009 — Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik  av C Andersson · 2009 — och hjälpa personer med funktionshinder att kommunicera med alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK, för att bli så  1 okt. 2017 — Alternativ och kompletterande kommunikation hjälper Ida-Lotta olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan  4 apr. 2017 — påverkas av: AKK (alternativa och kompletterande kommunikationssätt). Funktionsnedsättning. Miljö. Utvecklingsnivå.