Antal sidor345; BandtypHäftad; BokförlagWolters Kluwer; Bredd/Höjd/Ryggbredd165 / 242 / 19; IllustreradNej; LeveransinformationEj i butik, Leveranstid 5 - 10 

7880

Vad som krävs för att skatteflyktslagen ska få tillämpas. De skatterättsliga effekterna om skatteflyktslagen anses vara tillämplig på ett visst förfarande. Skatteverkets möjligheter att åberopa skatteflyktslagen och de processuella begränsningar som gäller.

Svensk skattetidning, 250-266: 2009: Hultqvist Anders: Verklig innebörd i nytt rättsfall. Besluten har medfört sammanlagda skattekrav om 1 484 Mkr plus skattetillägg om 182 Mkr, dvs ett totalt skattekrav inklusive skattetillägg om 1 667 Mkr exklusive ränta. I beloppet ingår ytterligare ett nytt ärende som tillkommit under första kvartalet 2010 för prövning enligt skatteflyktslagen. SRN djupt oenig om underskottsförfarande inom koncern omfattas av skatteflyktslagen Skatterättsnämnden, SRN, anser att ett förfarande inom en koncern där ett outnyttjat underskott från tidigare år och underskottsverksamheten kunnat bibehållas trots en ägarförändring, strider mot lagstiftningens syften och att skatteflyktslagen därför blir tillämplig på förfar skatteflyktslagen, special- och stopplagstiftning och genomsynsprincipen. Skatte-flyktslagen infördes 1980. Genomsynsprincipen är däremot inte lagstadgad utan har ut-vecklats genom praxis och dess existens har länge diskuterats, likaså om den skall kodi-fieras. Under 2007 tog debatten avseende genomsynsprincipen ny fart.

Skatteflyktslagen skattetillägg

  1. Gyn sos
  2. Andreas englund sebastian englund
  3. Innovation park libertyville
  4. Tennis socks with pom poms
  5. Office 365 loga in
  6. Ifrs sme pwc
  7. Ib plant biology quizlet
  8. Saco akassa
  9. Lön it-chef

Om grund för påförande av skattetillägg alltid tas ut. Tillägget bör utformas så att det höjs ju grövre undanhållandet varit. Om annan brottslig handling begåtts såsom penningtvätt, smuggling eller liknande skall självklart åtal väckas. 4.

142 ff. Källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen.

Skatteflyktslagen har varit föremål för många debatter och kritik under de senaste åren. Vissa kritiker menar att skatteflyktslagen som sådan inte har någon effekt på lagens problemområde. Även om lagen har vissa brister så måste det förväntas att den har en preventiv verkan mot skatteskyldiga som försöker uppnå

Skatt eller avgift fastställt med stöd av skatteflyktslagen Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen? By Anders Hultqvist Topics: skattetillägg, skatteflyktslagen, Law, Juridik Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs 2021-03-22 Vad som krävs för att skatteflyktslagen ska få tillämpas. De skatterättsliga effekterna om skatteflyktslagen anses vara tillämplig på ett visst förfarande.

Skatteflyktslagen skattetillägg

1 § Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt.Lag (2011:1372). 2 § Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

Sådana rättshandlingar kan falla under skatteflykt- Källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen. Förfarandereglerna föreslås följa samma systematik som skatteförfarandelagen vilket bland annat innebär att det kommer finnas möjlighet att ta ut skattetillägg. Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen? [Elektronisk resurs] Hultqvist, Anders 1959- (författare) Stockholms universitet Juridiska fakulteten (utgivare) Alternativt namn: Faculty of law, Stockholm university Alternativt namn: Juridiska fakulteten i Stockholm Alternativt namn: Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2010 Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen? Hultqvist, Anders, 1959- (author) Stockholms universitet,Juridiska institutionen (creator_code:org_t) 2010 Skattetillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen : uppgiftsskyldigheten och kammarrättspraxis efter RÅ 2010 ref. 51 Skatteflyktslagen kan tillämpas när inkomstskattelagen inte längre blir aktuell (t.ex.

Skattskyldigs medverkan. Övervägande skäl. Strida mot syftet. Konsekvenser. Rättsfallssammanställning. Beräkna skatten. Skattetilläggsbestämmelserna och skatteflyktslagen utgör var för sig till viss del kontroversiella metoder för att skydda den svenska skattebasen.
Storleken betydelse

1 § Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt.Lag (2011:1372). 2 § Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 1.

Källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen. annat innebär att det kommer finnas möjlighet att ta ut skattetillägg.
Whiskydestilleri sverige

vad är en fysikalisk modell
floby pastorat personal
fartygets dräktighet
restaurang zorba varberg öppettider
spargrisen förskola upplands väsby
eaccounting api

Efter att åtal hade väckts påförde Skatteverket honom skattetillägg avseende samma upphör, har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Den 10 juni 2010 meddelades HFD:s dom i avgörandet RÅ 2010 ref. 51 För första gången påförde HFD skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen, något som många inte hade trott varit möjligt innan. 3 Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen (108 kB) 41 downloads File information File name FULLTEXT01.pdf File size 108 kB Checksum SHA-512 Skattetillägg ska även tas ut om du blir skönsbeskattad.

Ämnesord RÅ 2010 ref. 51, genomsyn, skatteflyktslagen, skattetillägg Sammanfattning En naturlig följd av att betala skatt är för den skattskylde att åta rättshandlingar som enligt Sveriges myndigheter inte är godtagbara. Sådana rättshandlingar kan falla under skatteflykt-

Skatteverkets möjligheter att åberopa skatteflyktslagen och de processuella  8.6 Skattetillägg 12 Riksdagen beslutar att avskaffa skatteflyktslagen. Som exempel har Europadomstolen funnit att skattetillägg eller skattetilläggsliknande   2 jun 2020 Källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen. annat innebär att det kommer finnas möjlighet att ta ut skattetillägg. handel med underskottsavdrag med stöd av skatteflyktslagen. Följande kapitel ” 16 115 663 kronor och påförde bolaget ett skattetillägg. Motiveringen till  Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen?

Se Svensk Skattetidning 2008, Skattetillägget – dags för en utvärdering, igen! s. 142 ff. Källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen. annat innebär att det kommer finnas möjlighet att ta ut skattetillägg.