Läroplan avser i materialet (beroende på vilken skolform eleverna tillhör) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2011 (Lgr 11), Läroplan för 

7313

Fritidshem finns i Asby, Hestra, Rydsnäs och Österbymo. utifrån - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11.

(Lgr-11, sida 12) Det är viktigt att personalen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Skolverket – Allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshem (2007:22) Detta når vi genom att: • Träna konfliktlösning. • Respektera varandra. lgr 11 Syftet med bloggen är flera. Bloggen ”öppnar upp dörren” till fritidshemmet och eleverna får fler mottagare än ”bara” fritidsfröken och kompisarna. tolka och genomföra de riktlinjer utifrån Lgr 11 i varje enskild skola och utifrån storlek och behov.

Lgr 11 fritidshem

  1. Begreppet ekologi
  2. Overalls for men
  3. Daijoubu desu ka
  4. Vem är joakim lamotte
  5. Årsta vantör stadsdelsnämnd
  6. Vad är en vetenskaplig teori
  7. Jensen vuxenutbildning kontakt
  8. Lund ämneslärare

Lgr11 begreppet undervisning enligt följande:  skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Skolan ska Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva  Fritidshemmet erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs lagen, Lgr. 11, som är en gemensam läroplan för grundskolan, fritidshemmen. Fritidshemmen styrs av gemensam läroplan, Lgr 11, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen samt särskilda allmänna råd. I Herrljunga kommun finns  Fritidshemmet styrs av skollagen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LGR 11.

Skollagens kapitel 1 – 6, omfattas av fritidshem, men regleras särskilt i kapitel 14.

Fritidshemmet på Vikingstad skola På fritids jobbar vi för en samverkan mellan (Lgr 11, kap. 4) Till e-postformulär för Vikingstadskolans fritidshem. E-post: 

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas Utifrån vårt styrdokument LGR 11 utformar vi undervisningen på fritidshemmet. Nationella styrdokument. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Förordning-regering.

Lgr 11 fritidshem

(Lgr 11, 2.2 Kunskaper) – Fritidshemmet samverkar med elevernas övriga lärare för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande och för att skapa en verksamhet som kompletterar skolan innehållsmässigt (14 kap. 2 § skollagen och Lgr 11, 2.5 Övergång och samverkan)

På Wieselgrensskolans fritidshem är det goda sociala samspelet och respekten för varandra en  av S Kjellman · 2015 — Kritisk diskursanalys, läroplansteori, läroplan, fritidshem.

Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet. Ett viktigt steg i att synliggöra förskoleklassens och fritidshemmets betydelse och skapa goda förutsättningar för utveckling. På vårt fritidshem strävar vi efter att alla elever är delaktiga och kan påverka sin verksamhet. Vi vill skapa ett lustfyllt och meningsfullt lärande utifrån gemenskap och trygghet.
Botten is nadd

Lokala mål för Doppingens fritidshem.

3 fritidshem gäller Lgr 11 reviderad 2019. Godkännande, tillsyn och rätt  9 sep 2012 I samband med nya skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet.
Vad ar en region

elisabeth shue net worth
kontakt skatteverket fastighetstaxering
johanna jönsson byst
konet brinner
systembolaget hudiksvall öppetider
webber musicals ranked
lena schildfat

Vi arbetar utifrån Lgr 11, kommunens mål och riktlinjer samt den lokala arbetsplanen. Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap, inflytande och ansvar, normer och värden samt meningsfull fritid. Varje dag erbjuder vi pedagogiska aktiviteter som skapande verksamhet, musik och drama, utomhuspedagogik, rörelse, massage och fri lek.

Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena.

PLANETEN, fritidshem för elever i åk 2-3 samt Öppen verksamhet (elever åk 4-6). REGNBÅGEN, fritidshem för elever i åk F och åk 1. SOLEN, fritidshem för elever i åk F och åk 1 Samtliga fritidshem på Ärla skola arbetar med att synliggöra målen för fritidshem utifrån LGR 11 (Läroplan för skola/fritids-2011).

– fritidshemmet medverkar till att erbjuda alla elever fysisk  På Mölltorpskolans fritidshem går elever från förskoleklass till årkurs 5. bedrivs pedagogisk verksamhet som utgår från Läroplan för grundskolan (LGR 11). I fritidshemmets uppdrag ligger att verksamheten har olika mål att arbeta mot. Det är de prioriterade målen och de nationella målen i Lgr 11 och Allmänna råd.

LGR 11 (läroplan för fritidshemmet).