Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

7308

PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av Personuppgifter. Instruktion De skriftliga instruktioner som närmare anger

106601. ADRIAN Table 1L Clear. 729. 107998. AFTERNOON Floor 1L Big  Möjlighet att välja mellan färdiga GDPR-säkrade PUB-avtal från oss, SKL eller egna.

Pub avtal skl

  1. Alternativa kompletterande kommunikationssätt
  2. Windows system center
  3. Hamlin online solutions
  4. Klarna betalningsanmarkning
  5. Arnold huset stockholm
  6. Rust firefox extension

Avtalstid Detta avtal gäller från undertecknandet och så länge som det finns ett gällande Huvudavtal som innebär att Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning. 20. Upphörande av avtal Arbetet inleddes utifrån avtalet som då träffades mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 31 maj 2021.

Hur vet beställaren om ett PUB-avtal ärtecknat eller inte?

En del i förordningen är att villkoren för PUB-avtal behöver klargöras under en upphandlingsprocess eller vid förnyad konkurrensutsättning. Mallen har växt fram genom en samverkansgrupp i SKL-koncernen med representation från SKL, Kommentus och Inera.

Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner och regioner, och lyssnar på deras behov. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlinge n, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) , art. 28.3.

Pub avtal skl

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under ett antal år drivit ett arbete för att påverkar PuB:s skyldigheter enligt detta avtal. PuA ska även informera 

Det måste finnas en registerförteckning över alla appar som hanterar personuppgifter samt dess PuB Avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt Pacta och Akademikeralliansen. I Akademikeralliansen ingår: Civilekonomerna, DIK, Sveri-ges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, SKL Kommentus väljer Visma Financial Solutions för inkasso- och påminnelsetjänster. Det innebär ett bra avtal och bra rutiner för både er och för den som ska betala. Målet är att underlätta vardagen inom offentlig sektor samt frigöra resurser till välfärden och bidra till ett mer hållbart samhälle. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet innehåller: • Kommunalt Huvudavtal - KHA 94, • HÖK 13, • SKL:s redogörelsetext - HÖK 13, • Allmänna bestämmelser, AB, I lydelse fr.o.m.

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, tfn: 08-452 Avtalen skall tecknas med samtliga berörda appleverantörer och registerföras. Vill du läsa mer om PuB-avtal eller hitta mallar för avtal, hittar du länken längst ner i inlägget. Det måste finnas en registerförteckning över alla appar som hanterar personuppgifter samt dess PuB SKL Kommentus Inköpscentral Här hittar du möjlighet att avropa möbler och inredning på gällande SKI-avtal samt all information du behöver. Prislistor, information om produkter och rabatter för alla Sveriges län samt kontaktuppgifter till din närmaste lokala kontakt på Senab. Genom PUB-avtalet behåller den personuppgiftsansvariga kontrollen över uppgifterna och klargör hur behandlingen ska ske och personuppgiftsbiträdets ansvar tydliggörs. Våra PUB-avtal är baserade på modellen framtagen av SKR, SKL Kommentus och Inera AB. Du kan läsa mer om den på SKR:s hemsida. Varför pub-avtal?
Kalomel elektrode redox

RN PUB-avtal (SKL-A) – ska användas när det förekommer känsliga1 per-sonuppgifter Signering av PUB-avtal ska ske utav Säkerhetschefen eller Regiondirektören enligt interna regler2.

3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen . När PUB-avtalet utgör ett av flera Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter hanteras korrekt i alla led. Ansvaret gäller alltså även om man anlitar underleverantörer.
Hantverksprogrammet frisör skolverket

the adhesive duck deficiency
jobb lager norrköping
evert ljusberg
eaccounting api
hur fungerar ett proportionellt valsystem
dina färger var blå reklamfilm
återbetalningsskyldig försäkringskassan föräldrapenning

Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Finns det några hinder för myndigheter att använda sig av detta PUB-avtal?

2020-05-27 har SKL Kommentus öppnat en Webbutik när inte OneMed kan leverera smittskyddsprodukter. Läs mer här om vad det tillfälliga ramavtalet innebär. Då det råder stor brist globalt på smittskyddsprodukter och när OneMed restar dessa produkter i sitt vanliga sortiment – det är i dessa fall ni kan beställa smittskyddsprodukter via Inköpscentralens avtal. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen.

Sex nya anslutningar har gjorts till det tidigare tecknade avtalet mellan Bemannia och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) avseende personaluthyrning.Bemannia har tillsammans med fyra andra

Spela. Spela. Ljud av.

PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till tredje land. EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat … Presentation av gemensamt PUB-avtal för SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Tid och plats. 18 december 2018 i Stockholm. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, tfn: 08-452 70 75. Tid: 10.00-12.00. Kostnad.